Ulaz za korisnike

Čuvanje videozapisa

|
Čuvanje videozapisa
 
Čuvanje videozapisa
Arhiviranje i korištenje pohranjenih snimaka također ima brojne pogodnosti. Kapaciteti digitalnih nadzornih sustava zbog primjene algoritamskoga sažimanja nadilaze kapacitete pohranjivanja klasičnim videozapisom.

Ukoliko nema indikacija za stalnu kontrolu digitalnih zapisa, kad se zapuni arhivski kapacitet, opcijom kontinuiranoga snimanja moguće je stare snimke zamijeniti novima.

Pregledavanje postojećih zapisa ne sprečava niti umanjuje mogućnosti istodobnog snimanja. Uz uobičajene načine pregledavanja videozapisa, pogodnosti digitalnih nadzornih sustava odnose se na pregledavanje pojedinačnih kadrova, brzo pregledavanje sa stabilnom slikom, uvećavanje pojedinih dijelova kadra i pretraživanje snimaka po vremenu snimanja.

Također postoji i dodatna zaštita snimljenog materijala od neovlaštenog pristupa, najčešće u obliku šifre. Sav snimljeni materijal može se putem telefonskih ili mobilnih mreža pregledati s bilo koje zemaljske pozicije.

U tu svrhu predviđa se centralna nadzorna baza iz koje se mogu kontrolirati sve nadzirane lokacije i to kontinuiranom vezom s računalom pomoću različitih načina umrežavanja (lokalna mreža, bežična mreža, ISDN pristup i druge konekcije) ili aktivacijom koju pokreće alarm.

U slučaju da se uspostavlja centralna baza, digitalni nadzorni sustavi koncipiraju se tako da broj lokacija koje se nadziru nije ograničen jer se kontroliraju preko mrežno spojenih računala.

No, za razliku od neograničenoga priključivanja nadziranih lokacija, ipak je ograničen broj kamera po računalu. Dok su za umrežavanje računala u lokalne mreže nužni kabeli, bežično umrežavanje ograničeno je radijusom prijama.

Bežično umrežavanje može se organizirati i na velikim udaljenostima, ali se zbog visoke cijene izvedbe ne isplati. Povezivanje ISDN linijom u mnogim se slučajevima pokazalo najprihvatljivijim rješenjem zbog relativno brzoga prijenosa videosignala i s time usklađene cijene.

Kad se na udaljenim nadziranim lokacijama detektira promjena stanja, automatski se povezuju s centralnom bazom te se na monitoru uključuje prijenos s mjesta događanja.

U centralnoj bazi stvara se plan nadziranoga objekta, kvarta ili grada s označenim lokacijama pod nadzorom. Povezivanje s pojedinom nadziranom lokacijom osmišljeno je običnim klikom miša na koji se prikazuju snimke kamera na toj lokaciji.

Materijali