Ulaz za korisnike

Čvrstoća na progib

|
Čvrstoća na progib
 
Čvrstoća na progib
Čvrstoća na progib

Čvrstoća na progib F(fleksural) predstavlja nominalnu vrijednost za čvrstoću estriha. Čvrstoća na progib se obvezno navodi za cementni mort, mort na bazi kalcijum sulfata te magnezij-estrih mort. Istsa se može iskazivati i za estrihe od umjetnih smola.

Čvrstoća na progib F izražava se u N/mm2, Klase čvrstoće na progib navedene su u tabeli 3 EU norme 13813.

Za posredovanje čvrstoće na progib se ispitno tijelo, proizvedeno iz estriha prema normi 1855, dio 1-3 ili normi 18560, dio 1-7 ,postavlja na dvije oštrice te se gore i u sredini opterećuje do loma.

Materijali