Ulaz za korisnike

DALEKOVOD d.d. Vizija, misija i ciljevi - elementi strategije Dalekovoda

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Vizija: Postati vodeće poduzeće u svojoj djelatnosti u srednjoj i jugoistočnoj Europi sa sjedištem u regiji.

Misija: Naše je djelovanje vezano uz stvaranje dodane vrijednosti u projektiranju, proizvodnji, montaži i inženjeringu elektroenergetskih, prometnih i telekomunikacijskih objekata na tržištu srednje i jugoistočne Europe uz punu orijentiranost prema zadovoljstvu naših klijenata. Naša je misija pružiti potpunu uslugu infrastrukturnim djelatnostima (elektroenergetika, cestovni i željeznički promet, telekomunikacije) zasnovanu na načelima poslovne izvrsnosti i vrhunske kvalitete. Osnovu čine ljudi s posebnim znanjima i vještinama koje visoko cijene naši klijenti. Utemeljeni smo na principima organizacije koja uči i sposobnosti brze adaptacije turbulentnim utjecajima okoline. Djelovanje našeg poduzeća obilježeno je stakeholderskim pristupom, posebno vidljivim iz činjenice što je poduzeće u većinskom vlasništvu sadašnjih i bivših radnika. Uvijek ćemo se ponašati kao odgovoran član društva vodeći računa da naš održivi razvoj bude usklađen s interesima šire zajednice i zaštitom okoliša.

Ciljevi: - Povećati tržišni udio u regiji srednje i jugoistočne Europe uz zadržavanje vodeće uloge na domaćem tržištu koristeći pritom oblike povezivanja, spajanja ili preuzimanja. - Biti prvi izbor klijenata zbog naših konkurentskih prednosti, a ponajviše zbog kvalitete proizvoda i usluga te poštivanja rokova. - Osigurati rast prihoda od prodaje uz povećani fizički obujam proizvodnje. - Smanjiti troškove proizvodnje i režije unapređivanjem tehnologije rada te smanjenjem broja lokacija. - Održati bruto profitnu stopu na razini od 10 posto ukupnog prihoda. - Trajno uvažavati ukuse i želje klijenata, zaposlenika i menadžmenta, stvarati kolektivni duh pripadnosti poduzeću te razvijati timski rad, a pritom inzistirati na visokoj odgovornosti znatno ulažući u stručnu edukaciju i motivaciju.

PROJEKTIRANJE

Unutar Dalekovoda razvijena je posebna djelatnost za projektiranje objekata niskoga, srednjeg i visokog napona. Tijekom dugogodišnjeg razvojnoga puta djelatnost projektiranja postigla je visoku tehnološku razinu s poznatim referencijama, iskustvom i bogatom riznicom podataka i tehničkog znanja.

U djelatnosti projektiranja imamo visokospecijalizirane profesionalne timove za sve vrste poslova, koji pri obradi podataka rabe uglavnom vlastiti visokointegrirani sustav za elektroprijenosne objekte.

Osim projektiranja visokonaponskih objekata, DALEKOVOD projektira i sve ostale objekte visokogradnje i niskogradnje. Dakle, nudimo usluge inženjeringa ili samo usluge gradnje, odnosno projektiranja, što znači izradu i projektiranje: - planova razvoja, idejnih rješenja i obavljanje istraživačkih radova - natjecajno-tenderske dokumentacije - dokumentacije za rekonstrukciju i održavanje objekata - klasičnih i izoliranih mreža napona 0,4 kV - klasičnih i izoliranih vodova i trafostanica napona do 20kV - dalekovoda i trafostanica napona 35 - 500 kV - podzemnih i podmorskih energetskih i PTT kabela - rasvjete prometnica, sportskih i drugih objekata - čeličnih stupova za energetske objekte napona 0,4-500kV - rasvjetnih reflektorskih, antenskih i TV stupova

Osim spomenutoga, na zahtjev nudimo i sva ostala rješenja i tehničku dokumentaciju u projektiranju elektroenergetskih, prometnih i ostalih objekata. Naše usluge projektiranja obuhvaćaju izradu: - planova razvoja - idejnih rješenja - procjena opravdanosti projekata - natječajne dokumentacije - natječajnih dokumenata i investicijskih programa - izvedbenih projekata i radioničke dokumentacije - dokumentacije za održavanje i rekonstrukcije objekata - geodetskih mjerenja - elektromagnetskih proračuna i mjerenja - mjerenja i proračuna eolskih vibracija - mjerenja otpornosti tla i uzemljenja - proračuna i mjerenja utjecaja na telekomunikacijske vodove

Dalekovod projektira: - distribucijske mreže (izolirane i standardne neizolirane) - dalekovode srednjeg napona s golim i izoliranim vodičima - distribucijske transformatorske stanice srednjeg napona - dalekovode i transformatorske stanice visokog napona do 500 kV - podzemne i podvodne energetske i telekomunikacijske kabele - rasvjetu cesta, sportskih i drugih javnih objekata - temelje za montažu svih vrsta stupova - telekomunikacijske vodove - čelične konstrukcije i temelje za mreže, dalekovode, transformatorske stanice i antenske stupove svih namjena

PROIZVODNJA

Proizvodnja je zatvorena i neovisna cjelina. Čine je: kovačnica, ljevaonica, alatnica, strojna obrada, cinčaonica, laboratorij za kontrolu kvalitete te prema svojim tehnološkim značajkama. Proizvodnja može udovoljiti svim zahtjevima brze i kvalitetne isporuke, kako za male, tako i za velike serije, ovisno o željama kupaca.

IZGRADNJA

Osnovna je djelatnost Dalekovida izgradnja elektroenergetskih prijenosnih i distribucijskih objekata. Tu djelatnost obavljamo od 1949. godine, a do danas smo postigli visoku razinu specijalizacije i tehnologije građenja. Dalekovod za potrebe rada na terenu ima posebno opremljene skupine stručnjaka, koje svojim specijalnim strojevima i alatima mogu izvoditi radove u svim klimatskim uvjetima i na svim terenima. Osim primjene specijalnih dizalica za podizanje tereta pri montaži, stručnjaci Dalekovida posjeduju znanje i iskustvo u primjeni helikoptera za specijalne radne zadaće.

Naše stručne ekipe posebno su pripremljene i izučene kako bi u svim vremenskim uvjetima mogle udovoljiti zahtjevima investitora za izgradnju pojedinih objekata. Reference Dalekovoda u izgradnji elektroenergetskih prijenosnih i distribucijskih objekata napona 0,4 - 500 kV, transformatorskih stanica napona 0,4 - 500 kV, polaganja podzemnih i podmorskih energetskih i telekomunikacijskih kabela, rasvjete prometnica, sportskih terena, industrijskih objekata, kontaktne mreže za željeznicu, montaže antenskih i televizijskih stupova te stupova za mobilnu telefoniju (GSM), kao i zaštitnih ograda na autocestama i portala za prometnu signalizaciju, govore mnogo o Dalekovodu kao sigurnom i pouzdanom partneru.

Dalekovod gradi i montira: - klasične i izolirane mreže, trafostanice napona 0,4 kV - klasičnih i izoliranih vodova, trafostanice napona 10 i 20 kV - dalekovode i trafostanice napona do 500 kV - polažemo podzemne i podmorske energetske i PTT kabele - kontaktne mreže za željeznicu - javnu i reflektorsku rasvjetu ulica, sportskih i industrijskih objekata - zaštitne ograde, putokaze i zaštitu od buke na prometnicama - reflektorske, gromobranske, antenske i televizijske stupove - antene - metalne konstrukcije raznih namjena, - nudimo usluge održavanja, kontrole i rekonstrukcije svih objekata - rasvjete prometnica i tunela - opremu za ventilaciju u tunelima - opremu za signalizaciju, zaštitu od požara i vatrodojavu na prometnicama, kao i opremu za sustav daljinskog upravljanja

KONTAKT PODACI DALEKOVOD d.d. Dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Hrvatska 10001 Zagreb, P.P. 128 Tel. +385 (0)1 6322 111 - centrala Fax: +385 (0)1 6170 450 URL: www.dalekovod.hr, www.dalekovod.com E-mail: dalekovod@dalekovod.hr Oznaka djelatnosti: 45212 (izgradnja objekata niskogradnje) KONTAKT OSOBA mr.sc. Damir Skansi, dipl.oec. Pomoćnik generalnog direktora "Dalekovod" d.d. Zagreb, HR MB 3275531 Ulica grada Vukovara 37 e-mail: dskansi@dalekovod.hr tel.: +385.1.6171187 fax.: +385.1.6170450

Materijali