Ulaz za korisnike

Daščane oplate

|
Daščane oplate
 
Daščane oplate
Daščane oplate

Daščane oplate - Daske za fasadne obloge od drveta, paralelno oivičene i neprofilirane, s grubim rezanim rubovima, fino rezanim rubovima ili izblanjane površine. Daske se montiraju okomito ili vodoravno na nosivu konstrukciju od drveta ili metalnih profila. Daščane oplate od rezistentnih vrsta drveta (ariš, douglas) mogu ostati i neobrađene te pod utjecajem UV-zračenja tvore srebrenosivu patinu.

Materijali