Ulaz za korisnike

Daske od slojevitog drveta

|
Daske od slojevitog drveta
 
Daske od slojevitog drveta
Daske od slojevitog drveta

Daske od slojevitog drveta sastoje se od pojedinačnih dasaka, ravnih rubova, koje se u pravilu sastoje od drveta smreke. Te daske se slažu jedna na drugu i međusobno se lijepe. Kako bi se spriječile kasnije deformacije bubrenjem, drvo se suši na jednakoj razini vlažnosti. Slojevito ljepljene daske imaju veliku čvrstoću i nosivost. U većini slučajeva slojevito ljepljeno drvo ima bolja svojstva od punog drveta.

Materijali