Ulaz za korisnike

Daske

|
Daske
 
Daske
Daske

Parketne daske prema normi EU280,4: jedinice za polaganje od parketnih štapova ili dasaka. Štapovi se lijepe jedan s drugim. Daske imaju na jednoj uzdužnoj i čeonoj strani izblanjana polja, a na drugoj uzdužnoj i čeonoj strani utore.

Materijali