Ulaz za korisnike

Davanje naloga za građevinske radove

|
Davanje naloga za građevinske radove
 
Davanje naloga za građevinske radove
Davanje naloga za građevinske radove

Pod davanjem naloga se u građevinarstvu podrazumijeva kada arhitekt nakon raspisivanja natječaja i provjere svih prispjelih ponuda u ime investitora odredi najpovoljnijeg izvođača radova. Samim time je davanje naloga za gradnju važan sastavni dio izvedbenih faza prema pravilniku o raspodjeli honorara za arhitekte i inženjere. Davanje naloga se pri tome dijeli u dvije faze, priprema i dodjela posla kao i aktivno sudjelovanje prilikom dodjele posla.

Materijali