Ulaz za korisnike

Defektni termoizolacijski materijal u termoizolacijskim spregnutim sustavima

|
Defektni termoizolacijski materijal u termoizolacijskim spregnutim sustavima
 
Defektni termoizolacijski materijal u termoizolacijskim spregnutim sustavima
Defektni termoizolacijski materijal u termoizolacijskim spregnutim sustavima

Površina polistirol-izolacijskih ploča se može izgubiti na svojstvima čvrstoće usljed UV-sunčevog zračenja. Posljedica toga je gubitak svojstva prianjanja donje žbuke na toplinskoj izolaciji. Izolacijske ploče se moraju odmah nakon polaganja učvrstiti donjom žbukom. Ukoliko su vidljiva oštećenja izolacijskih ploča nastala usljed UV-zračenja, izolacijske ploče treba u tom slučaju prije nanošenja donje žbuke očistiti. Postavljanje toplinskih izolacijskih ploča mora uvijek biti u spoju. Kod raspoređivanja izolacijskih ploča skrižnim fugama može doći do preskakanja točki križanja. To preskakanje u termoizolacijskim spregnutim sustavima može dovesti do promjena debljine u području gornje žbuke, te je moguća pojava pukotina. U području otvorenih spojeva fuga mort može prodrijeti u fuge te može dovesti do stvaranja pukotina, koje nastaju usljed sprečavanja deformacija žbukanog sloja. Fuge između pojedinačnih termoizolacijskih ploča moraju se spajati iz tog razloga nepropusno.

Materijali