Ulaz za korisnike

Defektno ljepljenje termoizolacijskih spregnutih sustava

|
Defektno ljepljenje termoizolacijskih spregnutih sustava
 
Defektno ljepljenje termoizolacijskih spregnutih sustava
Defektno ljepljenje termoizolacijskih spregnutih sustava

Stabilnost termoizolacijskog spregnutog sustava je ugrožena, ukoliko se ne održava najmanja ljepljenja površina. To je slučaj kada se izolacijske ploče od mineralnih vlakana lijepe točkasto, tada nedostaju kontinuirana ispupčenja odljepljenja ili se mora izvršiti dodatno učvršćivanje klinčanjem i to klinovima koji na gornjoj strani nemaju glave. Kod velikoplošnog nanosa ljepila, koji nije prevučen zupčastom žlicom za izglađivanje, postoji opasnost da ljepilo nije dovoljno utisnuto u podlogu te da postojeće neravnine na zidu nisu izjednačene. Posljedica mogu biti pomjeranja spojeva fuga na izolacijskim pločama, koje vode do oštećenja u području gornje žbuke.

Kod izolacijskih ploča od polistirola koje su učvršćene točkasto, bez učvršćivanja klinčanjem, također nije garantirana stabilnost. To je naročito izraženo u slučajevima gdje točkasto naneseni mort za ljepljenje nije dovoljno utisnut, tako da nije ostvaren adekvatan spoj ljepljenjem odnosno prianjanjem.

Prema općim građevno-nadzornim certifikatima najmanje 40 % izolacijske ploče mora imati ljepilo. Termoizolacijske ploče (s izuzetkom lamelnih ploča) lijepe se metodom „ispupčenja od ljepljenja-točka“. Treba svakako voditi računa da ljepljenjem po metodi „ispupčenja od ljepljenja-točka“ na sredini izolacijske ploče budu najmanje dvije točke ljepljenja, kako bi se s jedne strane osigurala dovoljna vlačna čvrstoća prianjanja i s druge strane kako bi se izbjegla ispupöenja izolacijske ploče.

Dovoljno ljepljenje s podlogom se neće realizirati ukoliko termoizolacijske ploče nisu dovoljno utisnute u podlogu navučenim ljepljivim mortom.

Materijali