Ulaz za korisnike

Defektno učvršćivanje / donje konstrukcije metalne fasade

|
Defektno učvršćivanje / donje konstrukcije metalne fasade
 
Defektno učvršćivanje / donje konstrukcije metalne fasade
Defektno učvršćivanje / donje konstrukcije metalne fasade

Kod prekrutog učvršćivanja limova sprečava se istezanje spojeva specifično materijalima prilikom temperaturnih izmjena. Ta istezanja su vidljiva kao valovi ili izbočine na olovnim fasadama, pa čak i kao pukotine. Kako bi mogli donijeti odluku o obimu oštećenja te o potrebi popravka, mora se svakako izvesti uz dokumentaciju o oštećenju, točno kartiranje (popis).

Materijali