Ulaz za korisnike

Defektno zabijanje klinova u termoizolacijskim spregnutim sustavima

|
Defektno zabijanje klinova u termoizolacijskim spregnutim sustavima
 
Defektno zabijanje klinova u termoizolacijskim spregnutim sustavima
Defektno zabijanje klinova u termoizolacijskim spregnutim sustavima

U termoizolacijski spregnuti sustav se mogu zabijati samo klinovi s građevno-nadzornim certifikatom za pojedine termoizolacijske spregnute sustave. Posebno treba voditi računa o propisanoj veličini glave klina, kako se ne bi ugrozila stabilnost termoizolacijskog spregnutog sustava. Glave klina se povezuju s površinom izolacijske ploče tako da se izbjegavaju obrisi glave klina u žbuki. Kod zabijanja klinova, koje obuhvaća i armaturu, pokrivni i gornji sloj žbuke moraju biti dovoljno debeli, s tim da žbuka mora biti djelotvorno hidrofobna.

Materijali