Ulaz za korisnike

Design i brandiranje – budućnost industrije namještaja BiH

Design i brandiranje – budućnost industrije namještaja BiH
 
Design i brandiranje – budućnost industrije namještaja BiH
Vanjskotrgovinska komora BiH i USAID Sida FIRMA Project BiH – promotivna prezentacija:

- Pozdravna riječ – dr.sc. Bruno Bojić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH
-  Potencijali drvne industrije Bosne i Hercegovine – mogućnosti i interesi za suradnju  sa ino partnerima, Asocijacija drvne industrije VTKBiH (Selma Bašagić, tajnik) 
-  predstavljanje aktivnosti USAID Sida FIRMA Project BiH (Lukša Šoljan, Team Leader Wood Sector)
-  predstavljanje firmi sa zajedničkog štanda Bosne i Hercegovine
- Izazovi izgradnje branda „Framini“, ECONOMIC d.o.o., Vitez (mr. Lordan Iličić, Brand Manager)
- Kako je nastao brand „Rukotvorine“ Konjic (Denisa Špago, zamjenik direktora)
- Dizajn proizvoda i brandiranje kompanije, Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo (mr Salih Teskeredžić, profesor produkt designa)
- VIL*e na Quercusu, Design studio VIL*e Zagreb (Vlatka Blaškić, Ivona Miletić, Lana Hudina)

www.zv.hr/ambienta

Materijali