Ulaz za korisnike

Detaljna analiza cijena nekretnina po lokacijama na području grada Rijeke

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

INFO-NEKRETNINE - Koliko puta ste čuli da je Marčeljeva Draga najskuplja lokacija u gradu... ili da su... Srdoči postali skuplji od Donje Vežice... itd.?

Trsat najcijenjeniji, Gornja Vežica najpovoljnija!

Koliko puta ste čuli da je Marčeljeva Draga najskuplja lokacija u gradu... ili da su... Srdoči postali skuplji od Donje Vežice... itd.? Dovoljno često da bi Vas zanimala analiza cijena nekretnina po riječkim lokacijama. Po prvi put ona je za Vas i izrađena. Prilikom izrade ove analize koristili smo se podacima iz InfoNekretnina, što znači da je analiza odraz objavljene ponude i oglašenih cijena. Iz naše prethodne analize mogli ste izvesti zaključak kako na cijenu kvadratnog metra utječe veličina ponuđenog stana; što je stan manji to je kvadratni metar skuplji i obrnuto. Pri tome pretpostavljamo da se uspoređuju cijene kvadratnog metra u stanovima približno iste kvalitete gradnje i pratećih sadržaja, jer i to su elementi koji bitno utječu na konačnu cijenu.

Analiza je odraz ponude nekretnina u jednom vremenskom razdoblju. Drugim riječima, ukoliko je na jednoj lokaciji u trenutku izrade analize ponuđeno više manjih stanova, cijena te lokacije će djelovati skuplje od druge lokacije na kojoj je ponuđeno više većih stanova. Objasnimo to na konretnom primjeru: ukoliko je prosječna cijena kvadratnog metra ponuđenih nekretnina na području Kozale u nekom razdoblju 1030 EUR, to znači da struktura ponuđenih nekretnina u tom trenutku na Kozali u prosijeku ima cijenu od 1030 Eur/m2. U želji da prikaže što vjernije stvarno stanje na tržištu nekretnina, analiza koja je pred vama izrađena je na temelju uzorka. Drugim riječima, nastojalo se da se na svakoj lokaciji u razmatranje uzmu sve vrste ponuđenih stanova, pa možemo zaključiti kako analiza - uprkos utjecaju gore navedenih faktora dovoljno jasno pokazuje kolike su razlike cijena između pojedinih lokacija u gradu Rijeci.

Prosiječna cijena kvadratnog metra po lokacijama na području grada Rijeke
1.Trsat1.564 EUR
2.Marčeljeva Draga1.483 EUR
3.Rešetari1.405 EUR
4.Pećine1.346 EUR
5.Kantrida1.343 EUR
6.Zamet1.340 EUR
7.D. Vežica1.337 EUR
8.Drenova1.313 EUR
9.NN Krnjevo1.274 EUR
10.Srdoči1.265 EUR
11.Turnić / Podmurvice1.185 EUR
12.Centar1.184 EUR
13.Belveder1.160 EUR
14.Škurinje1.133 EUR
15.Kozala1.030 EUR
16.G. Vežica1.024 EUR

Iz analize se vidi kako se prosječna cijena stana u Rijeci kreće od 1024 Eura/m2 do 1564 Eura/m2, dakle razlika je gotovo 540 Eura po m2. Što bi značilo da kupnja prosječnog dvosobnog stana od 60 m2 može varirati i preko 30 000 Eura ovisno o lokaciji. Vjerujemo kako će biti zanimljivo pratiti daljnje kretanje cijena. InfoNekretnine će se potruditi da to bude i moguće.

Top 5 najcijenjenijih lokacija u Rijeci u 5. mjesecu
1.Trsat1.564 EUR
2.Marčeljeva Draga1.483 EUR
3.Rešetari1.405 EUR
4.Pećine1.346 EUR
5.Kantrida1.343 EUR
Top 5 najpovoljnijih lokacija u Rijeci u 5. mjesecu
1.G. Vežica1.024 EUR
2.Kozala1.030 EUR
3.Škurinje1.133 EUR
4.Belveder1.160 EUR
5.Centar1.184 EUR

Keramičke pločice

Materijali