Ulaz za korisnike

Diferencijska klima

|
Diferencijska klima
 
Diferencijska klima
Diferencijska klima

Difuzija vodene pare - Difuzija vodene pare predstavlja građevinsko-fizikalno difuziju plina, to je ustvari postupak transporta usljed pada koncentracije odnosno tlaka vodene pare. Između prostorija s izjednačenim ukupnim tlakom zraka, ali različitim djelomičnim tlakom vrši se izmjena molekule plina, dok se djelomični tlakovi ne izjednače. Temperatura, tlak zraka, relativna vlažnost i gustoća pare razdvojenih građevinskih elemenata utječu na brzinu izmjene i količinu difundirane pare.

Difuzioni otpor vodene pare jeste otpor koji građevinski dio pruža vodenoj pari. Vrijednost „micro“, kao relacijski faktor, daje gustoću materijala u poređenju sa zrakom. Što je ta vrijednost manja, to vodena para bolje prodire. Difuzijski otpor građevinskih materijala, koji se koriste u unutarnjim prostorima, važan je za klimu u prostorijama.

Vodena para (vlaga zraka) ima svojstvo da prodire u građevinske elemente (već prema njihovom otporu na difuziju pare) i to s tople na hladnu stranu. Pri tome se vodena para hladi i kondenzira u obliku kapljica na hladnijim mjestima. Ukoliko se difuzija vodene pare ne uzme u obzir i ne kontrolira, moguća su oštećenja građevinskih elemenata.

Materijali