Ulaz za korisnike

Digitalna portafonija

|
Digitalna portafonija
 
Digitalna portafonija
Primjena u poslovnim zgradama

Napredne mogućnosti digitalnog sustava portafonije zapravo u cijelosti dolaze tek do izražaja kada su i zahtjevi za komunikacijom na objektu znatno kompleksniji. Takvi objekti su primjerice razne poslovne zgrade, kojih u posljednjih nekoliko godina na našem tržištu ima sve više. Situacija na takvim objektima uredno obuhvaća znatno kompleksnija rješenja od običnog pozivnog tabloa sa kojeg se zove određeni stanar. Takvi objekti uglavnom imaju vlastite podzemne garaže ili parkirališta kojima je prilaz ograničen rampama.

Dok samim korisnicima mora biti omogućen ulaz na jednostavan način, najčešće uz primjenu nekog sustava kontrole pristupa, režim za posjetitelje uglavnom je takav da moraju pozvoniti portiru kako bi im isti manualno otvorio rampu. Zatim se tu uglavnom nađu i liftovi koji također imaju sustav signalizacije koji u slučaju nužde ili tehničkih problema poziva dežurnu portirsku ili zaštitarsku službu. Pored osnovne mogućnosti da posjetitelj na nekom preglednom pozivnom tablou na ulazu, pozvoni tvrtki koju posjećuje, traže se i funkcije da portir najavljuje stranke. Ukoliko ispred samog ulaza u svaku tvrtku dodate još po jednu ili više pozivnih stanica, primjerice sa videom, onda imate iznimno kopleksan sustav koji je zbog povezanosti međusobnih funkcija sa analognom tehnologijom izrazito teško izvesti.

U TCS:

BUS sustavima rješavanje ovakvih kompleksnijih sustava iznimno je jednostavno. Tako pozive sa pozivnih stanica prema određenim ciljevima ne određuje ožičenje, već se umjesto toga odašilje BUS-om protokol sa serijskim brojem ciljanog uređaja i protokolom koji određuje reakciju na određeni impuls. Vanjske portafonske stanice uz serijski broj imaju i programibilnu adresu, po ćemu se u sustavu prepoznaje sa koje je vanjske stanice upućen poziv. Na taj naćin rješena je i povezana problematika ciljanog upravljanja rampama, vratima ili kolnim ulazima, jer se releji koji upravljaju istima vežu uz pripadajuću ardesu vanjske stanice.

Slična je situacija kod primjene video portafona, programibilnim video preklopnicima određuje se koji video signal pripada kojoj adresi vanjske stanice, tako se kod poziva sa određene vanjske stanice propušta odgovarajući video signal. Unutar jednog BUS-a moguće je priključiti do 64 vanjskih pozivnih stanica, od toga do 16 vanjskih stanica sa kamerom. Kamere pri tomu ne moraju nužno biti integrirane unutar same vanjske stanice, već se u sustav mogu jednostavno integrirati i klasične kamere, koje mogu također biti dodjelene određenom programskom mjestu vezano uz vanjsku stanicu. Kada je riječ o primjeni video portafonije kod poslovnih objekta, važno je napomenuti da je također moguće video signal dobiven sa TCS vanjske pozivne stanice izdvojiti i primjerice integrirati u sustav video nadzora ili jednostavno na radnom mjestu portira ili zaštitara prikazati na velikom monitoru, pri ćemu je važan detalj da je kamera uvijek aktivna, a ne samo kod aktivnog poziva kao što je često kod drugih sustava slučaj. Ukoliko potrebni broj vanjskih stanica nadilazi ukupno 64, ili situacija na objektu nalaže raspodjelu instalacije, moguće je napraviti više lokalnih BUS-eva, koji se opet mogu povezati u jedan centralni BUS, tako da stvarnih ograničenja po broju uređaja unutar sustava zapravo nema.

Važnu ulogu u poslovnim objektima često ima portirska ili zaštitarska služba koja prati i eventualno vodi evidenciju o posjetiteljima, te vodi brigu o sigurnosti objekta. Tako komunikacija na samomom objektu u svrhu najave posjetitelja, nadzora i upravljanja kolnim ulazima, liftovima itd. predstavlja jednu od vitalnih funkcija za sigurnost objekta. TCS ima kompletnu liniju proizvoda namjenjenu posebno portirskim potrebama, od stolne portirske stanice sa preglednim osvjetljenim tipkama, do posebne programske aplikacije koja podržava vizualni prikaz poziva, kako sa vanjskih pozivnih stanica, tako i unutarnjih portafona, što znači da svi stanari mogu pozivati direktno i portira. Pored osnovne komunikacije portir ima mogućnosti ciljano upravljati sa vratima, rampama ili kolnim ulazima, ili bilo kojim drugim sustavom ovisno o situaciji na objektu. Moguće je prosljeđivanje poziva sa vanjske stanice prema nekom od stanara, pa i primjena sustava razglasa u svrhu uzbunjivanja i evakuacije.

Nadalje jedna od mogućnosti TCS:BUS sustava koja se učestalo prinjenjuje na poslovnim zgradama je integracija sa telefonskim sustavom. Priključenjem TCS:BUS telefonskog modula, pozivi sa vanjskih pozivnih stanica mogu se ovisno o modelu, preusmjeravati putem lokalne telefonske centrale ili na eksterne brojeve, primjerice na mobitel portira koji je trenutno napustio radno mjesto, ili na interne extenzije odnosno razne brojeve odjela, ureda, itd. Uz analogne ekstenzije ovaj sustav besprijekorno radi i na modernim VoiP centralama. Trenutno je u razvoju i mrežni server koji kompletnu audio-video komunikaciju sa TCS:BUS-a integrira sa TCP/IP računalnim mrežama, što će naročito u poslovnoj primjeni doprinjeti znatnom pojednostavljenju kabliranja kompleksnih sustava.

Izvor: stilloeks

Materijali