Ulaz za korisnike

Dijelovi čelične konstrukcije

A-okvir položen je između osovine i stopa stupa
 
A-okvir položen je između osovine i stopa stupa
Dijelovi čeličnog okvira trokutaste rešetkaste konstrukcije slagani su na mjestu montaže.

Prije negoli se krug zatvorio, u središte su postavljeni osovina i glavnina kotača pa se središte vrti oko osovine na dva velika ležaja, što je omogućilo glatku rotaciju kotača. Na okvir su pričvršćene 32 kabine koje omogućuju pogled u svim smjerovima tijekom vrtnje. Na osovinu je s kopnene strane pričvršćen A-okvir koji je spojen zglobno jer je tako uvjetovala odabrana metoda podizanja kotača, a oslonjen je na stope stupa.

Čelični okvir kotača tvori trokutasta prostorna rešetkasta konstrukcija sastavljena od okruglih cijevnih profila.

To je lanac sa 64 piramide s ukriženim bazama s donje strane, a polovica piramida nosi gondole na vitkom cijevnom osloncu. Okvir je visok 135 m i ima opseg 424 m. Sastoji se od po jedne unutarnje i dvije vanjske tetive, a unutarnja i vanjska tetiva međusobno su spojene elementima K-tipa. Vanjske su tetive spojene ravninskim razuporama X-tipa, a između su horizontalni elementi koji služe kao dodatna sigurnost u slučaju otkazivanja osnovnoga statičkog sustava.

Središnji su dijelovi kotača izrađeni od lijevanog čelika. U odnosu na djelujuće sile, određena je kvaliteta čelika s graničnim naprezanjem od 355 N/mm². Dijelovi su dimenzionirani i provjereni metodom konačnih elemenata. Radi sigurnosti da u odljevu i zavarima osovine nema zaostalih grešaka, proveden je test na potpuno savijanje do najvećega faktoriziranog momenta od 110.000 kNm. Na središtu kotača sa svake je strane projektirana po jedna prirubnica na koju su uklopljene 32 zatege i 8 rotirajućih kabela.

Na središte se nastavlja osovina i to tako da se jednostavno može mijenjati bez rastavljanja kotača pa i pod krajnjim okolnostima kada bi jedan od dva valjkasta ležaja pao. Inače umornost nije od većeg značenja kod tih elemenata. Osovina je izrađena iz 8 komada, duga je 23 m i debljine su joj stijenki 400 mm, a smještena je u središte okvira kotača.

Središte se kotača, kao što je rečeno, vrti oko osovine preko dva velika ležaja.

A-okvir podupire kotač s obale i čini ga konzolnim s riječne strane. Položen je između osovine i stopa stupa, a pridržan pozadinskim kabelima. Osovinu, s kojom je spojen zglobno, podupire na visini od 68 m. Noge A-okvira tvore dva stupa promjera 3 m i debljine stijenke 40 mm. Noge su na stopama stupova visokim 11 m, a da bi stope bile vitkije, izrađene su kao oplata od konstrukcijskog čelika i ispunjene armiranim betonom.

Postavljene su na tešku podzemnu poprečnu gredu preko koje se opterećenje spušta na betonske temeljne pilote. Kabeli su prednapeti da bi mogli nositi čelični okvir i spriječiti izvijanje, a prenose opterećenje s okvira na središte kotača. Ima ih 80, od čega su s prednje i stražnje strane po 32 zatege i po 8 rotirajućih kabela okvira kotača.

Rotirajući kabeli spajaju vanjski dio okvira (obje vanjske tetive) sa središtem kotača. Glavna je zadaća 16 (2 x 8) kabela okretanje središta oko osovine, a 64 (2 x 32) zatege spajaju unutarnju tetivu sa središtem. Prednapeti kabeli između središta i okvira kotača nose težinu tog okvira i prenose sile vjetra s okvira na osovinu i središte kotača. Kabeli su pocinčane spiralne zavojnice promjera 60 i 70 mm. Stupanj prednapinjanja u kabelima odabran je na temelju pretpostavke da se ne bi trebao pojaviti nezategnuti dio kabela tijekom kombinacije vlastite težine, dodatnog opterećenja i opterećenja vjetrom, čak ni nakon očekivanog puzanja spiralnih kabela.

Glavna je uloga rotacijskih kabela okretanje središta oko osovine, ali služe i za dodatnu stabilnost okvira i sprečavanje torzija pri izvijanju. Svi su kabeli osigurani prigušivačima kako bi se spriječile vibracije uzrokovane nestacionarnim strujanjem pri posebnim brzinama strujanja (vortexshedding) i u graničnicima lukova. Postoje i pomoćni pozadinski kabeli (ukupno 6), a njihova je uloga pričvršćivanje A-okvira. Debljina im je stijenke 110 mm, a svaki teži 19 tona.

Kabine su kružnim prstenima pričvršćene na vanjski okvir kotača, a svaka kabina ima motorizirani stabilizirajući sustav koji je održava u vodoravnom položaju

Kabine su pričvršćene s po dva kružna prstena na vanjski dio okvira kotača. S vanjskih su strana prstenova elementi oblika poluelipse, a između prstenova su ravni profili. Svaka kabina ima motorizirani stabilizirajući sustav koji je cijelo vrijeme održava u vodoravnom položaju. Teška je 10 tona i može primiti 25 putnika.

Ukrcajna platforma smještena je ispod kotača, a na nju su okomito sa svake strane smještena dva mosta rešetkaste konstrukcije koji vode do pristaništa. Kotač se kontinuirano okreće četvrtinom prosječne brzine hoda (0,26 m/s) i time dopušta neometan ulazak i izlazak putnika.

Upeti su tornjevi smješteni u rijeci s obje strane ukrcajne platforme, a na njima je glavni pogonski sustav koji upravlja kotačem. Za ekstremnih opterećenja vjetrom (udari veći od 20 m/s na visini od 10 m), okvir se zaključava za upete tornjeve. Da bi se smanjila umornost okvira kotača, upravljačke se sile prenose brojnim gumama na tračnicama zavarenim s vanjske strane vanjskih tetiva.

Pristanište je sastavni dio projekta Thames 2000. i dugo je 100 m, a s obalom je povezano pomoću dva mosta. Uloga je pristaništa prihvat putnika s brodova za London Eye kojega ujedno štiti od udara. Projektirano je da može prihvatiti udar od 12 MJ (megadžula) energije u slučaju sudara. Dodatna su zaštita od sudara dva plutajuća kraka na krajevima pristaništa koja sprječavaju udar riječnih brodova. Brod ih u udaru ne može proći nego ostaje plutati.

Temelj ima tlačno i vlačno uporište. Ispod krakova A-okvira smješteno je tlačno uporište koje se sastoji od 44 podzemna pilota dužine 33 m u koje je ugrađeno 2200 tona betona. Tlačnom je uporištu zbog raspodjele opterećenja pridruženo vlačno s posebnim vlačnim pilotima u koje je ugrađeno 1200 tona betona. Pomoćni su pozadinski kabeli A-okvira usidreni u vlačno uporište. Dvije betonske grede na kojima su pozadinski kabeli zajedno s gredom na kojoj su noge A-okvira čine čvrsti trokutasti temelj.

1. dio: Najveća londonska atrakcija

2. dio: Nastanak velikih rotirajućih kotača

3. dio: Projekt i gradnja London Eyea

4. dio: Dijelovi čelične konstrukcije

5. dio: Analiza konstrukcije i sustav motrenja

Materijali