Ulaz za korisnike

Disperzija

|
Disperzija
 
Disperzija
Disperzija

Disperzija je najfinija raspodjela jednog materijala u neki drugi, pri čemu su oba netopiva i teška jedan u drugome, te imaju različita agregatna stanja (čvrst, tekući, plinovit).

Disperzije plastičnih masa su uglavnom disperzije polimera u vodi. Mliječne disperzije plastičnih masa se koriste kao vezivo u zaštitnim premazima, u spojnim mostovima ili kao dodatak cementnoj žbuki.

Materijali