Ulaz za korisnike

Disperzija

|
Disperzija
 
Disperzija
Disperzija

Disperzija - Mješavina - obično mliječno - bijela - u kojoj jedna tekućina dispergira u drugu, ali se ne otapa. Lateks-boje ili veziva za mase za fuge se obično nazivaju disperzijama, jer su polimerne čestice dispergirane u tekućini – voda. U engleskom jeziku se lateks-boje ili ili disperzivne boje označavaju kao emulzijske boje.

Materijali