Ulaz za korisnike

Disperzivne boje na bazi plastike

|
Disperzivne boje na bazi plastike
 
Disperzivne boje na bazi plastike
Disperzivne boje na bazi plastike

Obično se jednostavno nazivaju disperzivne ili “KD" boje. Disperzivne boje se označavaju i kao vezivne boje. Sadrže polimerzirane smole disperzivne u vodi (fino raspoređene čestice plastike) kao vezivno sredstvo te se najčešće koriste za ličenje fasada. Često se takvim bojama, već prema zahtjevima dodaju omekšivači, pigmenti i/ili pinila. Kao vezivo se obično koriste polimeri kao npr. polivinil-acetat, polivinil-propionat, poliakrilat odnosno akrilne smole.

Materijali