Ulaz za korisnike

Djelovanje topline

|
Djelovanje topline
 
Djelovanje topline
Djelovanje topline

Djelovanje topline - Odabir peći ili sistema kamina mora se vršiti u skladu s prostorom koji se zagrijava ili s tipom kuće. Prema vrsti izvedbe razlikuju se dvije sistemske grupe: grupa peći s toplim zrakom i grupa akumulacijskih peći. Izvedba peći s toplim zrakom i akumulacijskih peći ne egzistira samo kod kaljevih peći već i kod kamina i mobilnih peći.

I dok su površine peći s toplim zrakom zagrijavaju odmah pod utjecajem strujanja toplog zraka iz ložišta, kod akumulacijskih peći se toplina emetira iz akumulacijske mase s vremenskim odmakom. Već prema težini peći s toplim zrakom emisija topline je završena već nakon 60 minuta. Kod akumulacijskih peći se toplina predaje preko ploče ložišta te zrači količinu topline akumuliranu u toplinskoj masi tijekom dužeg vremenskog perioda. Kao orijentacijska veličina se može uzeti vrijednost od oko 70 kg akumulirane mase po kg raspoložive količine drveta. U obzir treba uzeti i količine punjenja , dakle količine drveta u kg, koje ložište može preuzimati maksimalno odnosno minimalno. Računski 1 kg suhog drveta za loženje daje prostoriji otprilike 3,5 kW snage grijanja.

Peći s toplim zrakom tu snagu daju kao trenutačnu količinu te se zato trebaju zagrijavati s manjim količinama energenata. Peći s toplim zrakom pogodne su naročito za starije objekte ili u velikim prostorima.

U objektima građenim prema današnjim zahtjevima su dovoljne akumulacijske peći, kako bi potrebe stambenog prostora bile u potpunosti pokrivene u pogledu topline grijanja.

Materijali