Ulaz za korisnike

Do lokacijske preko interneta

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Zadarski Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja postavio je na WEB stranici Grada Zadra 16 različitih obrazaca potrebnih građanima i investitorima koji namjeravaju graditi. Preko Interneta je sada moguće dobiti različita uvjerenja i prijave, pa i podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima gradnje. Pročelnica Upravnog odjela Draga Petričić očekuje da će se ovim potezom ići na ruku građanima i strankama, te smanjiti čekanje i gubitak vremena jer će stranke moći na svojim računalima vidjeti sve što ih zanima. Izvor: www.Slobodnadalmacija.hr

Materijali