Ulaz za korisnike

Dobar napredak u zaštiti okoliša

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

ZAGREB - Hrvatska je u zaštiti okoliša postigla dobar napredak u usklađivanju s propisima Europske unije, zaključila je Europska komisija u izvješću o napretku Hrvatske u ovoj godini za poglavlje Okoliš, koje stručnjaci uz Poljoprivredu svrstavaju u najteža područja.

U izvješću se posebno ističe napredak u područjima kakvoće zraka, kakvoće vode, kemikalija i genetski modificiranih organizama i zaštite prirode. To treba zahvaliti donošenju brojnih novih propisa usklađenih s europskima, kao što su propisi o kakvoći naftnih goriva, o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, o zaštiti prirode, o kemikalijama, o genetski modificiranim organizmima i drugima. Postignut je i napredak u gospodarenju otpadom. Usvojena je uredba o starim gumama, a u potpunosti je prenesena europska smjernica o ambalaži i ambalažnom otpadu te je postignut značajan napredak u provedbi kroz uspostavu novog sustava prikupljanja. Napredak je postignut i kod odlagališta otpada. Međutim, Europska komisija upozorava da napredak nije postignut u sektoru buke kao i vezano uz stratešku procjenu okoliša te europske smjernice o odgovornosti za okoliš i izvješćivanje o okolišu. Ali na tom se području priprema novi zakon o zaštiti okoliša koji će biti usvojen do kraja ove godine. U izvješću se ističe da se Hrvatska obvezala u prvom tromjesečju 2007. ratificirati Kyoto protokol te da treba uložiti još napora da se ograniči rast emisija stakleničkih plinova kako bi Hrvatska ispunila svoje obveze iz tog protokola. [Željko Bukša] Izvor: www.Vjesnilk.hr

Materijali