Ulaz za korisnike

Dobro došao sastanak župana i predstavnika vlasti

|
Dobro došao sastanak župana i predstavnika vlasti
 
Dobro došao sastanak župana i predstavnika vlasti
Morao se dogoditi Sajam županija, na Zagrebačkom velesajmu, da bi se poboljšala komunikacija između Vlade RH i županija.

Takav zaključak nameće se poslije današnjeg (zatvorenog) sastanka kojem su bili nazočni župani  te predstavnici Vade - potpredsjednik Branko Grčić i ministar Tihomir Jakovina. Dotaknuli smo puno tema od teritorijalnog i regionalnog ustroja , pitanja poljoprivrede pa do pripremljenosti za ulazak u EU i korištenja EU fondova.

Poruka skupa je prije svega - suradnja, suradnja i suradnja. Razmjena informacija je nužna,rekao je  ministar Branko Grčić ocijenivši pri tom da projekata koji apliciraju za fondove EU ima ali su u različitim fazama pripremljenosti.

Ovaj skup pokazao je da malo međusobno surađujemo i da se svi moramo uključiti u izgradnju partnerskog odnosa, zaključio  je Grčić.

Ministar  Jakovina izvijestio je župane o prednostima koje donosi Zakon o poljoprivrednom zemljištu.
Otkrio je da je bilo disonantnih tonova, ali i činjenicu da se razgovorom sve može razjasniti. Kada je riječ o poljodjelstvu i pripremi za EU, ocijenio je da se pripreme intenziviraju. Primjerice, Hrvatske vode će ove godine povući oko dvije milijarde kuna.
Mnogi projekti su u izradi i njihovo intenziviranje je imperativ.

Predsjednik Udruge županija  Božo Galić ustvrdio je da je komunikacija do sada bila loša i da ovakvih razgovora treba biti više, tjednom, mjesečno pa i svakodnevno da bi se mnoge stvari izbistrile i lakše  percipirale.

Ono što su župani posebno pitali vladajuće - kako i na koji način više pomoći  nerazvijenima i kako izbalansirati razvoj cijele Hrvatske. Iskazao je zadovoljstvo što je sastanak održan uz nadu da neće trebati opet godina dana i Sajam županija pa da župani i predstavnici Vlade RH opet sjednu za isti stol.

www.zv.hr

 

Materijali