Ulaz za korisnike

Dodaci za recikliranje onečišćene vode (DzR)

|
Dodaci za recikliranje onečišćene vode (DzR)
 
Dodaci za recikliranje onečišćene vode (DzR)

Sredstvo za recikliranje odnosno pročišćavanje i omogućavanje ponovnog korištenja vode koja se koristi u proizvodnji betona, kao što im i samo ime govori, pročišćavaju vodu od primjesa i ostalih nepoželjnih tvari koje se inače sadržavaju u vodi a koja se koristi u proizvodnji betona.

Sredstvo za pjenušanje

Ovi dodaci betonu koriste se kako bi se proizveo pjenobeton (pjenušavi beton) odnosno beton s poroznim cementnim ljepilom i to na način da se u njemu formira visoki udio pora ispunjenih zrakom.

O aktualnim europskim standardima koji definiraju upotrebu aditiva i dodataka betonu

Općenito govoreći u proizvodnji betona, armiranog betona i prednapetog betona smiju se koristiti samo dodaci koji posjeduju opće građevno-strukovno odobrenje ili pak posjeduju europsku tehničku dozvolu za korištenje i tada se njihova uporaba mora nadzirati i adekvatno certificirati. Na takav način jamči se ispravno korištenje, sprječava se da se dodaci koriste u prekomjernim i nedozvoljenim količinama, onemogućavaju da beton ne sadrži tvari koje bi štetile njegovoj strukturi (tvari koje bi mu smanjile otpornost na niske temperature, na primjer kloride), koje bi se štetno odrazile na neposrednu okolicu stambenog prostora ili bi negativno djelovale na proces vezivanja betona a time i njegovu finalnu čvrstoću. Dozvola koju neko sredstvo ili dodatak betonu posjeduje prije svega transparentno legitimira ova sredstva kao dodatke betonu koje koji se bez ikavke opasnosti smiju koristiti. Službena dozvola istovremeno je i pokazatelj na opću korisnost i primjenu ovakvih sredstava u betonskoj tehnologiji. Ne postoje sasvim precizni zaključci na europskoj razini koje je moguće primijeniti na svaki pojedini slučaj. Tako neki dodaci betonu posjeduju dvostruku dozvolu i mogu se na primjer koristiti i kao sredstva za razrjeđivanje i kao fluidni dodaci betonu.

Dodaci betonu smiju se dodavati prednapregnutom betonu, zatim betonu s dodacima osjetljivim na alkale i visoko-čvrstom betonu isključivo ukoliko je to posebno naznačeno u dozvoli. Kao dodaci prednapregnutom betonu smiju se koristiti samo sredstva za razrjeđivanje betona, fluidni dodaci betonu, dodaci za formiranje pora ispunjenih zrakom, sredstva za usporenje očvršćivanja, dodaci za redukciju kromata i dodaci za recikliranje odnosno pročišćavanje onečišćene vode korištene u pripremi i proizvodnji betona. U zemljama Europske Unije dozvole za korištenje dodataka betonu u pravilu određuju nadležni instituti za graditeljstvo i gradnju. Od proizvođača aditiva i dodataka betonu zahtijevaju se određene potvrde i dokazi ispravnosti njihovih proizvoda (dokaz o provođenju vlastite kontrole, omogućavanje nepristranom tijelu nadzor njihove proizvodnje i na kraju provedbu ispitivanja od strane nadležnog i nadzornog ureda koji proizvodu dodjeljuje odgovarajući certifikat). Potvrde i dokazi ispravnosti proizvoda na sebi tada nose odgovarajući znak odobrenja.

Materijali