Ulaz za korisnike

Dodatna klasifikacija

|
Dodatna klasifikacija
 
Dodatna klasifikacija
Dodatna klasifikacija

Klase naprezanja ne sadrže sve informacije važne za uporabu podnih obloga. Podaci koji nedostaju pohranjeni su u dodatnoj klasifikaciji. Dodatna klasifikacija podnih obloga izvodi se prema antistatičkim svojstvima ili vodljivosti, prilagodba podnih obloga za invalidska kolica, stepeništa, podno grijanje, za vlažne prostorije kao i prema čvrstoći rubnih presjeka. Za prikaz dodatnih klasifikacija/prilagodbi prema normi 66095 služe i odgovarajući piktogrami.

Materijali