Ulaz za korisnike

Dodatne mjere na pokrivanju krova opekom i betonom

|
Dodatne mjere na pokrivanju krova opekom i betonom
 
Dodatne mjere na pokrivanju krova opekom i betonom
Dodatne mjere na pokrivanju krova opekom i betonom

Dodatne mjere kod pokrivanja krova opekom ili betonom mogu biti nanošenje morta, podsloja ili bitumenskih ljepenki:

  • nanošenje morta ili unutarnjeg premaza treba spriječiti prodor snijega. Nanošenja morta se vrši za vrijeme krovopokrivačkih radova s vanjske strane, unutarnji premaz se nanosi naknadno s unutarnje strane i kod premalog nagiba krova se ne tretira kao dodatna mjera.
  • difuzijski otvorene donje bitumenske ljepenke koriste se kod prekoračenja tipskog nagiba krova za više od 6°
  • postavljanje bitumenskog podsloja za nepropusno donje krovište kod prekoračenja tipskog nagiba krova za više od 10° i to u obliku bitumenskih varenih ljepenki ili bitumenskih ljepenki s flizelinskim uloškom.
  • kod nagiba krova preko 65 ° ili nepovoljnog položaja često vlastita težina krova nije dovoljna. Takav krov zahtjeva dodatno osiguranje od usisne sile vjetra, koje se postiže naknadnim postavljanjem antikorozionioh vijaka, čavala i spajalica.
  • Materijali