Ulaz za korisnike

Dodatni / napojni zrak

|
Dodatni / napojni zrak
 
Dodatni / napojni zrak
Dodatni / napojni zrak

Za 1 kg drveta potrebno je kod kontroliranog sagorijevanja u zatvorenim ložištima i do 10 m3 zraka za sagorijevanje. U kućama konstruiranim prema zahtjevima modernog stanovanja, koje su nepropusne u pogledu nekontrolirane izmjene zraka, takavog zraka često nema dovoljno na raspolaganju. Zrak za sagorijevanje se više ne može uzimati iz prostora ložišta, zato ložište mora imati priključak na dotok vanjskog zraka. Naročito kod otvorenih kamina mora biti osiguran nesmetan dotok zraka za sagorijevanje. Dodatni zrak se dovodi direktno izvana ili iz dobro provjetrenog podruma ili neke nus-prostorije, a isto tako je dovod moguć preko dovodnog kanala dodatnog zraka. Današnji sistemi dimnjaka koriste rješenje, kod kojih se zrak za sagorijevanje usisava na vrhu dimnjaka te se koncentrično dovodi do ložišta preko okna dimnjaka. Količina dodatnog zraka se određuje preme veličini otvora ložišta te volumena prostora za odlaganje.

Kamini i peći mogu funkcionirati i kada postoje uređaji za ventilaciju i odzračivanje. Svakako treba isključiti mogućnost podtlaka u prostoriji. Takozvani samoosiguravajući sistemi odzračivanja se isklapaju, čim ventil odlaznog zraka nije u funkciji. U protivnom se mora instalirati sigurnosni prekidač podtlaka.

Materijali