Ulaz za korisnike

Dodatno pranje zidova

|
Dodatno pranje zidova
 
Dodatno pranje zidova
Dodatno pranje zidova

Zidovi se nakon čišćenja moraju svakako dobro oprati, kako bi se isprale rastvorene supstance i voda od čišćenja. Pranje se vrši odmah nakon čišćenja tekućom vodom, uprotivno rastvorene supstance zidovi ponovno apsorbiraju.

Materijali