Ulaz za korisnike

Dojavnik dima

|
Dojavnik dima
 
Dojavnik dima
Dojavnik dima

Dojavnik dima pravovremenim prepoznavanjem opasnosti od požara sprečavaju velike štete u funkciji su neovisno o opskrbi strujom pomoću baterije. Moguć priključak na alarmni uređaj za dojavu alarma do centrale ili čuvarske službe.

Materijali