Ulaz za korisnike

Drenaža tla

|
Drenaža tla
 
Drenaža tla
Drenaža tla

Drenaža tla služi za odvodnju površina kao što su balkoni, lođe, garaže, dvorišta, podrumi, ali kuhinje, kupaone, itd. Ona se postavlja uvijek na najniže pozicije te se mora u datim slučajevima osigurati od zaprljanja sitastim filterima. U garažama ili praonicama automobila neophodan je separator ulja i benzina. U prostorijama za grijanje na loživa ulja s drenažom tla također treba postaviti separator loživog ulja odnosno barijeru prolaza. Za zaštitu od akumuliranja prekomjernih količina oborinskih voda u javnoj kanalizacijskoj mreži mogu se dobiti na tržištu dvostruki ili trostruki akumulacijski uređaji za zatvaranje.

Materijali