Ulaz za korisnike

DRVARI U JAVNOJ NABAVI

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Hrvatska drvna industrija nezadovoljna je načinom na koji se provode natječaji o javnoj nabavi, rečeno je na okruglom stolu pod nazivom Kako pristupiti odgovornoj javnoj nabavi, a koji je održan u sklopu međunarodnog sajma Ambienta na Zagrebačkom velesajmu. Osjećaju se zakinuti jer mnoge poslove u opremanju i gradnji javnih objekata, poput škola, dječjih vrtića, sportskih objekata i ostalih, a koji se financiraju proračunskim novcem dobivaju inozemni proizvođači. Uzgred rečeno - koji ne izdvajaju PDV u Hrvatskoj i koji ništa bolje i kvalitetnije ne rade od domaćih drvara. Da se u tom dijelu ipak nešto pozitivno događa ustvrdio je Zdravko Pandžić, viši savjetnik u Upravi za sustav javne nabave, govoreći o primjeni gospodarski korisne nabave u sustavu javne nabave. Istakao je primjer natječaja za projektiranje i izgradnju zračne luke Pleso u Zagrebu. Taj astronomskim brojkama izražen skup posao u jakoj međunarodnoj konkurenciji dobila je domaća tvrtka. Nova regulativa daje nadu da će se u budućnosti više računa voditi o zaštiti nacionalnih interesa pa s tim, za očekivati je, da će u javnoj nabavi i hrvatska drvna industrija bolje proći nego što je to bio slučaj do sada. www.zv.hr

Materijali