Ulaz za korisnike

Drvena stolarija - Sanacija prozora

|
Drvena stolarija - Sanacija prozora
 
Drvena stolarija - Sanacija prozora
Prije preuređivanja dječjeg vrtića izvođači su bili nezadovoljni – svijetli prozori od smreke na sebi su imali golema oštećenja; zbog toga je građevinski poduzetnik zatražio pojašnjenje uzroka nastale štete u okviru neovisnog postupka dokazivanja

Fasada zgrade dječjeg vrtića je jako ispucala. Građevni dijelovi koje se zbog toga moglo vidjeti bili su izloženi vremenskim nepogodama zajedno s ulegnućima fasade. S obzirom da rubovi okapnica krova tvore jednu liniju, na fasadnim su se stražnjim pukotinama mogli vidjeti krovni neiskorišteni dijelovi dubine od 150 centimetara. Pokazalo se da su najjače oštećeni prozori na zapadnoj strani te prozori koji su gledali prema otvorenom na južnoj strani i bili izloženi nepogodama.

Evo sljedećih primjera:

- Jedan zid na zapadnoj strani koji se sastoji od tri elementa, od kojih onaj u sredini ima integrirana vrata koja se otvaraju prema van. Svi svjetlarnici, gornji krovni prozori otvaraju se na nagib. Zbog svog izloženog položaja na ovom se elementu primjećuju značajna oštećenja. Svi parapeti koji se nalaze u donjoj trećini napadnuti su plavom plijesni. Svi rubovi i prerezi punjenja isto su tako postali plavi. Na donjem dijelu ragastova, okvira pri temperaturi od 0°C, utvrđena je vlažnost drva od 46%. To je značilo daljnje nastajanje oštećenja zbog plave plijesni.

- Ispuna jednog drugog elementa (koji se nalazi na jugozapadnoj strani) na rubovima presjeka snažno je poplavjela; desni uspravni zasun na vratima napala je vlaga. Na tom se elementu mogao razaznati utjecaj strane svijeta na koju je okrenut. Relativna vlažnost drva na donjoj je desnoj mjernoj točki iznosila 24%.

- Još jedan dodatni prozorski element pokazuje na sebi dijelove koji su intenzivno istrulili. Vlažnost zbog udara kiše i nakupina snijega na prozorskoj klupici prodrla je do parapeta i u potpunosti je smočila drvo. Mjerenje vlažnosti drva iznosilo je 48% relativne vlage.

- Na tavanu su se nalazili trokutasti uspravni prozori na kosom krovu. Oni su originalno planirani kao jednodijelni prozori s otvaranjem na priklop, no na kraju su izvedeni kao dvodijelni prozori s priklopnim otvaranjem. Svi elementi okrenuti na južnu stranu snažno su istrulili. Dijelovi ragastova, okvira ispucali su zbog truleži i obloženi debelim naslagama zelenih algi. Slojevi lazure su zbog vlažnosti bili potkopani. Iz vodoravnih dijelova okvira i dijelova krila rasle su gljive. Zbog velike vlažnosti vodoravni su poprečni komadi nabubrili u širinu i bili su ispupčeni s obzirom na uspravne elemente parapeta. Svi tavanski trokutasti uspravni prozori bili su gotovo uništeni. Uzroci nastalih šteta mogu se podijeliti s obzirom na planiranje i javno nadmetanje, izvedbu i materijal, postupanje s gornjim površinama i zanemareno održavanje.

 Javno nadmetanje

Glavno građevno poduzeće je u svojem popisu radnji koje treba izvršiti navelo sljedeće zahtjeve: vrsta drva: bor; temeljna boja: nijansa bora; premaz: izostavljen; nijansa boje: neodređena; ostakljivanje: svi otvori ispunjeni izolirajućim staklom. Strane uključene u ovaj posao željele su odstupiti od navedenog: umjesto bora upotrijebljena je nordijska smreka, umjesto izolirajućeg ostakljenja koristilo se sendvič-elemente s vanjskim ležištem od šperanog drva.

Oštećenja su se u prvom redu nalazila na elementima koji su bili okrenuti na zapadnu i južnu stranu. Iz toga se može zaključiti da pogođene elemente nije bila dovoljna građevna zaštita drva. To znači da je ova vrsta drva u pojačanoj mjeri osjetljiva na smeđu plijesan koja razara drvo pod utjecajem oborinskih voda, magle i naizmjeničnog Sunčevog sjaja koje prati zagrijavanje. Kod prozora na tavanu postojao je problem nastao prskanjem vode. Prozorske klupice i donji dijelovi krila praktički nikada nisu bili suhi. Ovim se okolnostima osim pojave plijesni može pripisati i pojava algi.

Od glavnog građevnog poduzetnika pismeno predani zahtjevi – temeljna boja – bio je stručno krivo izvršen. Kao što je proizvođač prozora objasnio, prozore je na gradilište isporučio premazane slojem temeljne boje. Glavni izvođač građevnskih radova koji je bio i u svojstvu planera, morao je unaprijed procijeniti ili dati procijeniti fizikalna svojstva svijetlih lazura prozora. U koncept planiranja spadali su svijetli prozori, prirodno drvo, svijetla žbuka i ostalo. Od ovakvog se koncepta ne odstupa bez opravdanih razloga.

Prilikom planiranja ni o čemu se nije pitalo stolare i ličioce, a to znači da nakon što je planiranje već završilo, nije postojala nikakva mogućnost da se cijeli koncept promijeni. U to je između ostaloga spadala promjena vrste upotrijebljenog drva i konstrukcije za ispunu, sustav premaza, postupci za zaštitu drva od vodenih špricera, kao i upute vlasniku o neophodnosti provođenja radova održavanja.

 Ispuna i materijal

Proizvođač prozora napravio je ispune od vodootpornog slijepljenog šperanog drva. Vanjske površine ovih punjenja su zbog uglodavanja približno 12 mm širokih utora podijeljene na pojedinačne širine koje se protežu dijagonalno. Mjesta glodanja bila su široka približno 6 mm i protezala su se uokolo ploča, tako da su nastali prijevoji koji su se nalazili ispred falcnog obraza. Glodanjem su pojedini dijelovi šperanog drva postali četverostrano uspravni, a srednji dio je bio površinski nareckan.

S obzirom da rubovi reza nisu bili dovoljno polakirani, vlažnost je prodrla u samu jezgru drva. Vlaga je prouzročila plavu plijesan, a lazura se zbog podrovanosti nadigla. Vlaga je jednostavno mogla prodrijeti u rubove drva zato što rubovi obrađeni glodalicom nisu bili dovoljno i stručno izbrušeni. Na mjestu spajanja dvaju pravaca punjenja (lijevo, odnosno desno dijagonalno), vlaga je također prodrla u kapilarne fuge gdje je prouzročila plavu plijesan. Na konstrukciji punjenja se pokazalo koliko je važna konstruktivna zaštita drva.

Punjenja su postavljena kao i staklene ploče, što znači s trakom za brtvljenje i pečačenjem. No šavovi pečaćenja nisu bili stručno postavljeni. Pruga za pečaćenje bila je nedostatne duljine (4-5 mm) da bi segla u dubinu falca, pa je bila postavljena samo na površini. Kod donjih fuga ležaja vlaga je dospjela u utore. Parapeti okvira prozora i elementi prozorskih vrata nisu bili slijepljeni čitavom fugom. Zbog toga su se stvorile kapilarne fuge.

Obložne daske i letvice trokutastih prozora navukle su vlagu s donje strane preko poprijeko rezanog drva zbog nedostatnog filma laka. Kako su bile okomito postavljene na klupicu prozora te su prilikom svake kiše bile potpuno mokre, njihova se nedostatna funkcija mogla predvidjeti. Sada je u potpunosti bilo jasno da je proizvođač prozora zanemario i izostavio premazivanje prozorskih i elemenata vrata međunamazom prije samog njihovog postavljanja.

Proizvođač je vlasniku morao samo skrenuti pažnju na to da je ovaj namaz neophodan te je isto tako trebao izraziti svoju sumnju spram zahtjeva za svijetlom nijansom boje. Kao zaključak se na kraju može reći da je izvedba ovih prozora i prozorskih vrata s obzirom na izbor materijala, preciznost, izvođenje rubova i finiširanje gornjih površina, a vezano za zahtjeve transparentnosti, bila nedostatna. No i kod ispunjavanja ovih zahtjeva, najvjerojatnije bi došlo do pojave šteta na prozorima u prvom redu zbog propusta do kojih je došlo već prilikom samog planiranja.

Kao što rastući broj oštećenja pokazuje, još prije isteka petogodišnjeg garantnog roka, na svijetlim se prozorima u značajnom udjelu može primijetiti zakazivanje poslojavanja i razaranje drvene supstance

 Održavanje

Dok je proizvođač objasnio kako je u nalog dobio nanošenje samo jednog sloja temeljne boje, majstori ličioci bili su mišljenja da su trebali nanijeti samo završni sloj. Ovdje se nijansa boje mogla opisati kao svijetla. S obzirom na volumen površine, bilo bi mnogo bolje da su prozori preprskani lazurom nego da je ona nanesena kistom, pa bi na taj način falcevi zajedno s površinama okrenutim prema zidu bili dostatno poslojeni.

Izvršeno poslojavanje nije bilo dovoljno da bi se prozori trajno zaštitili. To je posebno vidljivo kod trokutastih prozora na krovu kod kojih su donji dijelovi okvira i obložne letvice gotovo u potpunosti istrulile. Zbog izvedbenih nedostataka na prozorima (hrapavi rubovi, poprijeko rezano drvo) i svjetlije nijanse boje, ličioci su također trebali izraziti svoju zabrinutost.

Građevno se poduzeće obvezalo na održavanje prozora i prozorskih vrata. U to je bilo uključeno normalno čišćenje i nadgledanje samih prozora. Kod toga je bilo neophodno i otvarati prozore. Činjenica da su se na prozorima u potkrovlju pojavile gljive, pokazuje da se ovi prozori dulje vrijeme nisu uopće otvarali.

 Uklanjanje šteta

Prozori u potkrovlju obnavljaju se u potpunosti. Podnožne klupice postavljene su 12 centimetara visoko. Potrebno je upotrijebiti katne kape. Prozorske klupice trebale bi biti postavljene s nagibom od 10° i izrađene od cinka ili bakra. Obložne daske i letvice ne smiju stajati uspravno, već moraju biti stručno zapečaćene s razmakom prema prozorskoj klupi.

Svi prozorski elementi i elementi vrata dobivaju u području parapeta pojačanja od masivnog drva. Ona su se sastojala od 18 do 20 mm debelih, okomito postavljenih profilnih dasaka na okviru koje su pričvršćene ispod snažnog vjetrobranskog kraka na poprečnoj prečki okvira. Na ovaj su način izbjegnuta mnoga mjesta nastajanja oštećenja. Krila vrata dobila su nova punjenja koja su morala biti prilagođena starima. Sve vanjske vidljive drvene površine intenzivno su pobrušene i obojene pokrovnim sjajnim premazom u nijansi zlatne boje.

Drvo i nijanse

Prozorski elementi izrađeni od smreke, odnosno bora sa svijetlom lazurnom obradom, vodom razrjedivim sustavima akrilne smole, danas se nalaze u trendu. Svijetli prozori čija se drvena struktura još uvijek nazire isto tako izgledaju primamljivo i lijepo. Kao što rastući broj oštećenja pokazuje, još prije isteka petogodišnjeg garantnog roka, na svijetlim se prozorima u značajnom udjelu može primijetiti zakazivanje poslojavanja i razaranje drvene supstance.

Ovi su prozorski elementi višestruko površinom integrirani u fasadu, tako da prilikom padalina dolazi do pojave neke vrste vodene zavjese koja prozor praktički preplavljuje. Ovakvi prozori neće imati dugi rok trajanja. Kako vam se ne bi dogodila nezgoda koja je opisana u ovom članku, bilo da ste arhitekt, voditelj gradilišta, proizvođač prozora, ličilac ili graditelj, trebali biste sve želje koje se tiču konstrukcije, vrste drva i nijansi boje unaprijed definirati i zatražiti stručni savjet. Bolje ga je potražiti prije nego kasnije.

Materijali