Ulaz za korisnike

Drvena struktura

|
Drvena struktura
 
Drvena struktura
Drvena struktura

«Drvena struktura» vidljiva kod laminatnih podova nije od pravog drveta, već je to imitacija uzorka drveta na bazi folije.

Ona se nanosi na drveni materijal npr. ploče od drvenih vlakana , MDF-ploče, a stvarni korisni sloj čini zaštitni premaz od umjetnih smola , koji se za razliku od parketa ne mora brusiti pojavom habanja i oštećenja. Mogućnosti polaganja analogne su onima kod gotovog parketa.

Drveni tarci

Drveni tarci se sastoje od oštrokutno rezanih drvenih trupaca, koji se ugrađuju tako da čeona drvena površina služi kao površina za hodanje. Drveni tarci se mogu polagati kako u unutarnjem tako i u vanjskom prostoru. U vanjskom prostoru se koristi tehnika polaganja pijeska prešanjem. U unutarnjem području se za postavljanje koriste čvrsta, plastična ljepila postojana na smicanje.

Građevinsko-fizikalne osobine

Drvo je u principu svrstano u kategoriju materijala koji ne štete zdravlju , ako se koristi neobrađeno, masivno drvo. Problemi mogu nastati tretiranjem površine drveta; isparenja formaldehida i oslobađanje štetnih materija iz otapala i lakova koji se učvršćuju na bazi kiselina te mogu opteretiti kakvoću zraka u prostoriji; čak i uporaba «ekološkog» tretmana površine drveta uljima i voskom ne isključuje utjecaje na kakvoću zraka djelovanjem terpena i aldehida koji se oslobađaju.

Sveobuhvatno gledano je svako tretiranje površine drveta povezano s pojavom hlapivih, organskih spojeva (VOC). Korisnik svakako treba potražiti pri odabiru savjet može li se uporabiti neobrađeno drvo,unatoč njegovim lošijim osobinama u pogledu postojanosti i održavanja, te mu tako dati prednost pred obrađenim, tretiranim drvenim elementima.

Drvene podne obloge koje nisu izrađene od masivnog drveta također treba promatrati kritički zbog opterećenosti uporabom formaldehida odnosno izocijanata.

Drvene površine nastale brušenjem drveta od hrasta i bukve definitivno su okarakterizirane kao izazivači raka. Korisnik takve radove ne treba izvoditi sam, već ih treba povjeriti stručnoj firmi koja se brine o potrebnim sigurnosnim mjerama opreza.

Ljepila koja se koriste za polaganje podnih obloga trebaju sadržavati što manje štetnih sastojaka. Upravo kod ljepila za parket starije generacije konstatirana je zasićenost zraka prisustvom policikličnih, aromatskih spojeva ugljikovodika.

Materijali