Ulaz za korisnike

Drvene ploče

|
Drvene ploče
 
Drvene ploče
Drvene ploče

Drvo Osobine

Drvene ploče su sve značajnije kod otraga ventiliranih drvenih fasada.Ravna površina fasade,brza montaža i ekološka primjena čine drvene ploče vrlo interesantnim materijalom za fasade.Kao ljepilo za višeslojne ploče koriste se uglavnom alkalne fenol-smole, fenolresorcin-smole i resorcin smole.

Oblik/primjena

Za vanjsku primjenu najisplativiji su slijedeći materijali:
  • troslojne ploče od punog drveta-križno lijepljeni daščani slojevi (90˚), primjena jedne ili više vrsta drveta (vrsta drveta: uglavnom crnogorično drvo, bor, smreka, daglas), mali stupanj bubrenja i skupljanja,klasa građevinskog materijala B2, mogu se koristiti i neobrađene, uže strane se moraju konstruktivno zaštiti;
  • Građevinske ploče od šperanog furnira (BFU) – križno lijepljeni furniri
  • Vrsta drveta: uglavnom bor, smreka, daglas, mahagonij, makore, mediteranski bor, morski bor itd.) mali stupanj bubrenja i skupljanja, klasa građevinskog materijala B2, koriste se sa zaštitom površine, uže strane se moraju konstruktivno zštiti, za primjenu u vanjskom području konzultirati proizvođača;
  • Ploče od slojevitog furnira (tip Q) (FSH-Q) lijepljeni furniri paralelno s vlaknima, s dodatno poprečno lijepljenim slojevima u cilju povećanja stabilnosti, mali stupanj bubrenja i skupljanja, klasa građevinskog materijala B2 (B1 samo uz posebno impregniranje), primjena u obliku vanjske obloge uvjetno!
  • Cementom spojene ploče od iverice- od drvene iverice (armiranje) i portland-cementa, klasa građevinskog materijala B1 (A2 uz dodavanje perlita, ovisi o proizvodnji) nije potrebna obrada rubova, rezistentna na vlagu i oštećenja.
  • Debljina,širina i dužina ploča varira već prema zahtjevima i prema proizvođaču. Slojevite – furnir ploče (tip Q) proizvode se do maksimalne dužine od 23 m. Ekonomične konstrukcije se proračunavaju prilikom planiranja bez rezanja. Za oblaganje vanjskih zidova koriste se drveni materijali građevinske klase 100. Svakako treba voditi računa o konstruktivnim razmacima za učvršćivanje kao i formirnjau fuga. Za donje drvene konstrukcije uglavnom se koriste daske i rubne gredice od crnogoričnog drveta.

    Materijali