Ulaz za korisnike

Drveni trupci

|
Drveni trupci
 
Drveni trupci
Drveni trupci

Drveni trupci prema namjeni mogu biti:

  • za unutarnje područje: drveni pod od rezanih oblica oštrih ivica (pretežito bor i smreka, ali i ariš, hrast i bukva), koji se postavlja na ravnu podlogu pojedinačno. Površina se zatim brusi i voskira odnosno postavljaju se ojačanja. Dimenzije trupaca su 22 mm do 80 mm visine, 40 mm do 80 mm širina, 40 mm do 120 mm dužina (već prema vrsti drveta)
  • za vanjsko područje: rubno drvo i kružni trupci od impregniranog drveta bora, koji se postavljaju na posteljicu od pijeska ili zasipe od grubog šljunka. Međuprostor se popunjava pijeskom. Visina trupaca 60 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm.

  • Materijali