Ulaz za korisnike

Drveno stepenište

|
Drveno stepenište - Foto: streger.de.
 
Drveno stepenište - Foto: streger.de.
Drveno stepenište

Prednost se daje masivnom drvetu (za nosive elemente) kao što su crnogorica, hrast; za stepenice i rukohvate crvena bukva, javor, jasen te uvoznog čvrstog drveta; ili od ljepljenog drveta kao:

  • blok stepenište: sa stepenicama od masivnog drveta, učvršćen na i u nosive grede
  • montažno stepeniše: stepenice postavljene na nosive grede pomoću međuelemenata
  • umetnuto stepenište: stepenice umetnute u bočne strane stepenište bez prisjeda
  • ugradbeno stepenište: stepenice umetnute u nabijene / izglodane utore bočne strane
  • kružne ili vretenaste stepenice: s vretenom ili zakrivljene bočne strane o nosive grede

 

Materijali