Ulaz za korisnike

Drvo kao građevni materijal

|
Drvo kao građevni materijal
 
Drvo kao građevni materijal
Jednom još davno prije, jedan od naših predaka promatrao je kako munja groma udara u stablo drveta: vatra je otkrivena i time je došlo do ''inicijalnog zapaljenja'' u povijesti ljudske civilizacije.

Od tog trenutka nemoguće je zamisliti drvo kao sirovinu, građevni materijal ili materijal za ogrjev izvan ljudske povijesti. Drvo je materijal koji se samostalno i prirodno obnavlja, jednostavno dobiva i obrađuje, lagano je i elastično, a ipak tako postojano i tako snažno zadržava svoj oblik – tijekom tisuća godina drvo je ostalo nezamjenjivo i predstavljalo je temelje na kojim se izgrađivala naša civilizacija.

Danas, u suvremeno doba materijala kao što su čelik, staklo, beton i mnoštvo drugih složenih materijala, drvo je još uvijek svjesno izabirana alternativa i upravo u današnjem vremenu doživljava vlastitu renesansu – i u komunalnom, poslovnom i radnom i poglavito privatnom području gradnje.

Zahtjevi i potrebe za sirovinama i građevnim materijalom svaki dan su veći: svi ovi materijali ne smiju sadržavati štetne tvari, moraju biti ekološki prihvatljivi i prirodno obnovljivi.

Drvo raste samo uz pomoć sunčeve energije, uvijek je dostupno, u usporedbi s procesom proizvodnje i obrade drugih sirovina drvo zahtijeva minimalan utrošak energije, posjeduje sposobnost prirodnog vezivanja za klimu štetnog CO2 i posjeduje sposobnost proizvodnje kisika – sve ove činjenice, s obzirom na pooštrene i vrlo visoke ekološke norme i zahtjeve današnjice, stavljaju drvo na prvo mjesto kad je riječ o izboru materijala.

Ovo pravilo prije svega vrijedi kad govorimo o oblikovanju naše neposredne životne sredine, kao što su npr. gradnja, rad i stanovanje. Svejedno radi li se o arišu, boru, smreci, bukvi ili hrastu – svi su nam ovi materijali danas dostupni.

Zajedno s različitim konstruktivnim mogućnostima koje drvo omogućuje moguće je realizirati sve individualne i druge potrebe u području gradnje i uređenja doma – ponuda za svačiji džep i svačiji ukus.

Materijali