Ulaz za korisnike

Dubina prodiranja (grundiranje)

|
Dubina prodiranja (grundiranje)
 
Dubina prodiranja (grundiranje)
Dubina prodiranja (grundiranje)

Dubina prodiranja (grundiranje) - Dubina prodiranja predstavlja mjeru za sposobnost- specijalno kod grundiranja- prodiranja kroz površinu do materijala podloge. Što je dubina prodiranja veća, to je jače sidrenje u materijalu te je sigurnije prianjenja drugih premaza.

Materijali