Ulaz za korisnike

Dugotrajnost

|
Dugotrajnost postojano građenje
 
Dugotrajnost postojano građenje
Dugotrajnost postojano građenje

Od konferencije UN-a za okoliš i razvoj u Rio de Jeneiro 1992. godine dugotrajnost je definirana kao trozvuk ekologije, ekonomije i socijalne kompatibilnosti.

To se odnosi prije svega na dugotrajno, postojano građenje i pretvorbu resursa-primjerice dobivanje građevinskih materijala i energije, ali i opterećenje okoliša oslobađanjem štetnih supstanci.

Materijali