Ulaz za korisnike

Dvoslojni parket

|
Dvoslojni parket
 
Dvoslojni parket
Dvoslojni parket predstavlja među-rješenje između masivnog i gotovog parketa, te pokušava spojiti prednosti oba proizvoda te ih objediniti. Kako samo ime već kaže, taj parket se sastoji iz dva sloja. Gornji sloj, označen i kao korisni sloj sastoji se od masivnog drveta.

Donji sloj ima za prednost činjenicu da ne igra važnu ulogu, je li taj sloj, inače ne vidljiv, od masivnog drveta, ili nekog drugog jeftinijeg materijala, koji pod određenim okolnostima ipak stabilan. Za donji sloj se uglavnom koristi višeslojna ploča, ponekad poprečno lijepljeno masivno drvo. To može biti vrlo interesantno u slučajevima kada se odlučite za mekano drvo za korisni sloj, a da se pri tome ne odričete stabilnosti preko nosivog drveta.

Drugi sloj je međutim jako bitan, jer on osigurava ograničenost slobode kretanja masivnog drveta. Već prema stupnju vlage se drvo, kao prirodni materijal skuplja ili rasteže, što se stručnim jezikom naziva bubrenje i skupljanje drveta. Donji sloj međutim sprečava u tim kretnjama gornji sloj od masivnog drveta, te je parket manje sklon istezanju.

Ukoliko se odlučite za dvoslojni parket, ne morate razmišljati o kvaliteti tretiranja površine i, jer je korisni sloj i kod masivnog i kod dvoslojnog parketa isti. Parket se može brusiti sve do sloja gdje počinje sistem pera i utora. Osim toga dvoslojni parket je pogodniji za podno grijanje od masivnog parketa, te je tako i interesantniji.

To ima veze s uglavnom manjom ukupnom debljinom, koja osigurava da toplina podnog grijanja bolje prodire kroz parket. Isto tako nije svaki dvoslojni parket pogodan za podno grijanje, odnosno pod određenim okolnostima nije niti preporučljivo podno grijanje u kombinaciji s parketom.

To je svakako više povezano s načinom polaganja nego s vrstom parketa. Obrada dvoslojnog parketa je ista kao kod masivnog parketa, uglavnom velikoplošnim lijepljenjem. To je kod dvoslojnog parketa čak i lakše nego kod masivnog parketa, jer se kod dvoslojnog parketa već postoji gotova površina koja se sastoji od više parketnih lamela, koje upravo pogoduju brzom polaganju, koje mogu izvoditi i talentirani laici.

S ekološkog aspekta je dvoslojni parket također prihvatljiv , jer se sirovina drvo ne uništava bez smisla, već se plemenito drvo samo koristi kao korisni sloj, a kao nosivi sloj se rabe manje kvalitetne vrste drveta. To naravno čuva i Vaš novčanik, jer su u odnosu na masivni parket troškovi dvoslojnog parketa znatno manji.

Materijali