Ulaz za korisnike

ECO – SANDWICH

ENERGY EFFICIENT, RECYCLED CONCRETE SANDWICH FACADE PANEL
 
ENERGY EFFICIENT, RECYCLED CONCRETE SANDWICH FACADE PANEL
ENERGY EFFICIENT, RECYCLED CONCRETE SANDWICH FACADE PANEL

Inicijativa CIP Eco – Innovation First Application and Market Replication Procjets je dio programa Poduzetništvo i Inovacije koji podupire razvoj malih i srednjih poduzeća. CIP Eco-Inovation podupire projekte povezane s inovativnim proizvodima, metodama i procesima kojima je cilj prevencija ili smanjenje utjecaja na okoliš ili koji pridonose optimalnoj upotrebi resursa

Partneri u projektu CROSKILLS su slijedeći:

- Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu – Koordinator projekta
- Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
- Knauf Insulation d.o.o.
- Beton Lučko d.o.o.
- EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša

ECO - SANDWICH – kratki opis programa i projekta

Građevinski fakultet je u suradnji s Arhitektonskim fakultetom, Sveučilišta u Zagrebu i tvrtkom Beton Lučko izradio ECO-SANDWICH (Energy efficient, recycled Concrete, SANDWICH facade panel), održivi predgotovljeni betonski sendvič zid vrlo velikog toplinskog otpora izrađenih od recikliranog betona i opeke. Iznimna toplinska svojstva probnih predgotovljenih zidnih elemenata ostvarena su korištenjem mineralne vune nove generacije te inovativnim načinom sprezanja komponenti zidnih panela. Zidni elementi i proizvodni proces projektirani su u skladu s načelima održivog razvoja optimizirajući upotrebu resursa te energijsku učinkovitosti, imajući pritom na umu čitav životni vijek konstrukcijskih elemenata. Na taj način se znatno doprinosi težnji reduciranja negativnih utjecaja na okoliš – sprečavanje i umanjivanje zagađenja i onečišćenja, učinkovito gospodarenje otpadom, smanjenje emisije stakleničkih plinova – uz istovremeno poboljšavanje socijalnih i ekonomskih učinaka uparujući financijske prednosti s održivošću. Ovakvi zidni paneli u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve iz propisa o potrošnji energije EPBD (2002-91-EC) i EPBD II (2010-31-EU) te direktiva o oporabi i upravljanju otpadom (EU Waste Framework Directive 2008/98/EC) koji će stupiti na snagu ulaskom Republike Hrvatske u EU.

Osmišljeni Eco-Sandwich montažni zidni elementi iznimne su trajnosti uz niske troškove održavanja te pružaju brojne prednosti u odnosu na konkurentne proizvode. Paneli omogućavaju ekonomski učinkovitu i brzu izgradnju, visoke su estetske vrijednosti, a elemente je moguće razmontirati i ponovno upotrijebiti čime se postiže iznimno dug uporabni vijek. Potencijalni spektar primjene zidnih panela vrlo je širok – stambene zgrade, skladišta i tvornice, zatvori, supermarketi, farme, objekti za perad i stoku, postrojenja za preradu hrane, hladnjače, restorani i hoteli, benzinske postaje, itd. Paneli su prilagodljivi svim klimatskim uvjetima jer omogućavaju postizanje optimalne razine toplinske izolacije i energetske učinkovitosti.

Za sve daljnje informacije o ECO - SANDWICH-u, možete dobiti u izravnom kontaktu s koordinatoricom projekta: prof.dr.sc. Ivanom Banjad Pečur (banjadi@grad.hr).

Početni sastanak projekta

Ponedjeljak, 24. rujan 2012. s početkom u 10.00 sati
Vijećnica AGG Građevinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb

Dnevni red:

09:45 – 10:00 Registracija

10:00 – 10:15 Uvodna riječ
Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur – koordinatorica projekta, Građevinski fakultet Zagreb
Prof.dr.sc. Vesna Dragčević – Dekanica Građevinski fakultet Zagreb

10:15 – 10:35 Motivacija za pokretanje projekta, Predstavljanje partnera u projektu, Cilj projekta
Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur - Građevinski fakultet Zagreb

10:35 – 11:00 Prikaz projekta i očekivana suradnja dionicima projekta i zainteresiranim institucijama, Diskusija
Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur - Građevinski fakultet Zagreb


Završetak javnog dijela sastanka – kava
Radni dio sastanka – sudjelovanje partnera u projektu

11:30 - 13:00 Zadaće pojedinih partnera u projektu, specifični zadaci i diskusija
– I. dio
Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur - Građevinski fakultet Zagreb

13:00 - 13:15 Pauza

13:15 - 14:45 Zadaće pojedinih partnera u projektu, specifični zadaci i diskusija – II. dio

Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur - Građevinski fakultet Zagreb

14:45 - 15:00 Pauza

15:00 - 15:45 Financije, vođenje evidencije rada na projektu, mogućnost sufinanciranja
Prof.dr.sc. Nina Štirmer - Građevinski fakultet Zagreb

15:45 - 16:00 Zaključak i zatvaranje sastanka

Materijali