Ulaz za korisnike

Ekologija i očuvanje okoliša

|
Ekologija i očuvanje okoliša
 
Ekologija i očuvanje okoliša
Ekologija i očuvanje okoliša

Ekologija i očuvanje okoliša - Prozori se na tržištu proizvode od drveta, plastike ili aluminija. S ekološkog aspekta važnu ulogu igra sjelokupni životni ciklus prozora:

U proizvodnji prozora od plastike ili aluminija nastaje štetan otpad. Kod aluminija svakako treba uz to uzeti u obzir i veliki utrošak energije. Ukoliko se kao sirovina koristi drvo, ono obično potječe iz konvencionalnog šumarstva i transportira se i do najudaljenijih destinacija. Kod tropskih vrsta drveta svakako treba računati i na neovlaštenu sječu. Važnu ulogu u životnom ciklusu igraju radovi na održavanju, zbrinjavanje otpada te ponovna primjena osnovnih materijala.

Uz pomoć ekološke bilance se može istraživati životni vijek prozora. Utjecaj okoliša na tijekove materijala i sve uporabljene nositelje energije obuhvaćeni su od uzimanja resursa pa sve do ponovne ugradnje prozora. U obzir se svakako uzimaju pomoćni materijali koji se koriste u proizvodnji prozora kao i materijali neophodni za održavanje prozora.

Materijali