Ulaz za korisnike

Ekspanzivno varenje

|
Ekspanzivno varenje
 
Ekspanzivno varenje
Ekspanzivno varenje

Kod ekspanzivnog varenja se spojne površine natapaju odgovarajućim otapalom (sredstvo za ekspanzivno varenje) te se zatim povezuju pod tlakom. Kod varenja zagrijanim plinom se čiste spojne površine plastificiraju te nakon toga spajaju pod tlakom.

Materijali