Ulaz za korisnike

Ekstenzivno ozeljenjavanje krova

|
Ekstenzivno ozeljenjavanje krova
 
Ekstenzivno ozeljenjavanje krova
Ekstenzivno ozeljenjavanje krova

Ekstenzivno ozeljenjavanje krova predstavlja ozelenjavanje krova vegetacijom koja nije odveć zahtjevna te nižom visinom konstrukcije, koja zahtjeva niže troškove proizvodnje i održavanja. Odgovara i lagano nagnutim krovovima, nagiba do ca.15°. Ozelenjavanje krova se u nekim zemljama EU potiče subvencijama.

Materijali