Ulaz za korisnike

Ekstrudirani perlit

|
Ekstrudirani perlit
 
Ekstrudirani perlit
Ekstrudirani perlit

Ekstrudirani perlit - Za popunjavanje šupljina kao i za izjednačavanje kod suhog estriha primjenjuje se ekstrudirani perlit. Vulkanski kamen sadrži 3 do 6 % vode, koja se pri velikim vrućinama transformira u paru te napuhuje materijal i do 20 puta. Štetočine se klone izolacijskih materijala, koji moraju biti impregnirani od vlage. Punila od ekstrudiranog perlita se nakon demontaže mogu ponovno koristiti te se u neimpregniranom stanju mogu deponirati.

Materijali