Ulaz za korisnike

Električna struja - nužno je posjedovati temeljno znanje

|
Električna struja - nužno je posjedovati temeljno znanje
 
Električna struja - nužno je posjedovati temeljno znanje
Što je električna struja? U svakom atomu pored jezgre atoma postoje pozitivno naelektrizirane čestice (čestice s pozitivnim nabojem) koje se zovu protoni i negativno naelektrizirane čestice (čestice s negativnim nabojem) koje se zovu elektroni.

Naboji pozitivnih i negativnih čestica međusobno se poništavaju pa stoga atom (prema vani) ne posjeduje naboj. Kod pojave elektriciteta formiraju se čestice s pozitivnim i negativnim nabojem.

Svaka od tih čestica nastoji novostvorenu razliku naboja izjednačiti. Elektroni se počinju kretati i teći u jednom pravcu. Ovo kretanje elektrona nazivamo električnom energijom.

Kako električna energija stiže do našeg stana?

Vodovi visoke naponske mreže električnu struju ''transportiraju'' od mjesta proizvodnje (npr. hidrocentrale) do stanica s transformatorima gdje se električni napon spušta odnosno prilagođava naponu kojeg trebaju potrošači (npr. 230 V).

Od transformatora električna se struja podzemnim i nadzemnim vodovima ''transportira'' do svakog pojedinog objekta.

Kad električna struja stigne do objekta ona najprije prolazi od glavnih vodova stiže do glavnih osigurača.

Odavde ona prolazi kroz kućno brojilo (sat za mjerenje potrošnje električne energije) i dolazi do ''razvodne kutije'' u kojoj se nalaze naši ''kućni'' osigurači - svaki od ovih pojedinih osigurača osigurava određeni strujni krug u našem domu i dovodi električnu energiju do prekidača i utičnica.

Materijali