Ulaz za korisnike

Električni kućni priključak

|
Električni kućni priključak
 
Električni kućni priključak
Električni kućni priključak

Električni kućni priključak se sastoji od uvodnog kabela i razvodne kutije. Za preuzimanje strujnih priključaka i ostalih napojnih vodova predviđen je prostor namjenjen kućnom priključku, postavljen na vanjskom zidu u prizemlju. Vrsta i obim kao i mjesto instaliranja glavnih sustava za opskrbu električnom strujom te kutije s brojilima određuju se prema tehničkim uvjetima priključivanja poduzeća za opskrbu električnom energijom. Mjesta s brojilima raspoređuju se u lako dostupnim prostorima, ponekad i izvan kuće. Raspodjela unutar objekta vrši se kako je uobičajeno preko glavnog voda od kućnog priključka do mjesta s brojilima. Odatle svaki stan dobiva dovod električne energije. Uzemljenje u temelju povećava sigurnost električnog uređaja. Raspored brojila vrši se prema tehničkim uvjetima priključivanja poduzeća za opskrbu električnom energijom. Razdjelnik strujnog kruga predviđen je obično u težištu opterećenja. Sve radove na elektroinstalacijama vrši isključivo stručno, nadležno poduzeće. Takva poduzeća rade prvo ispitivanje prema VDE 0100, koje se mora protokolirati. Razvod struje se vrši preko vodova koji se polažu na žbuku, ispod žbuke, ili u prazne cijevi preko spojnih ili odvojnih kutija, spojnih kutija za uređaje ili razdjelnih kutija, u nekim slučajevima preko kanala za električne instalacije. U stanovima se obično izvode instalacije postavljene ispod žbuke. Vodovi se na zidovima postavljaju samo okomito ili vodoravno ili u već definirane instalacijske zone. Za kupaonice se primjenjuju specijalni propisi i specijalna zaštitna područja. U početnoj fazi postavljanja instalacija treba svakako voditi računa o postavljanju gromobrana i prenaponskoj zaštiti kao i o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMV) Za korektno izvedenu gromobransku i prenaponsku zaštitu kao i EMV-instalaciju potrebna su posebna stručna znanja. U pogledu kvalitete izvedbe i opreme električnih instalacija razlikuju se: Vrijednost opreme 1 (najmanja moguća oprema) Vrijednost opreme 2 (standardna oprema) Vrijednost opreme 3 (oprema sigurna za budućnost, kvalitetna oprema)

Materijali