Ulaz za korisnike

Električni zatvarač vrata

|
Električni zatvarač vrata
 
Električni zatvarač vrata
Električni zatvarač vrata

Okov vrata za samozatvarajuća vrata, u nekim slučajevima i sa sigurnosnom zapornom napravom i regulacijskim vijkom za podešavanje brzine zatvaranja. Potrebna uklopna sila se koristi u pravilu kod otvaranja. Zato je kod otvaranja vrata koja imaju električni zatvarač potrebna veća sila, kod stanova bez barijera tako potrebni protutlak ne smije prijeći 10 N. - gornji zatvarač vrata (zatvarač s okvirnom cijevi) se montira na gornjem dijelu vrata - donji zatvarač vrata se montira na podu.

Materijali