Ulaz za korisnike

Elektrotehnika

|
Elektrotehnika
 
Elektrotehnika
Iz elektrana na ugalj, plin, ulje, hidrocentrala, nuklearnih elektrana (primarni nositelji energije) proizvodi se pomoću generatora struje.

Sljedeće mogućnosti proizvodnje struje su nuklearna fuzija, energija sunca, vjetra, geotermička energija i energija morskih mijena (plimna energija).

Nakon različitih gubitaka( gubici pri raspodjeli i konverziji,vlastite potrebe, gubici pri potrošnji itd.) iz uporabljene primarne energije preostaje oko 30 % koeficijenta iskorištenosti energije. U kućanstvu se struja može iskoristiti približno sa 100% stupnjem iskorištenosti za željenu primjenu. Ovdje ćete naći različite upute za uštedu struje pa tako i novaca.

Raspodjela struje vrši se pomoću visokog napona u cilju smanjenja gubitka vodova ( dalekovodi do 380.000 Volti, gradska mreža 10.000 Volti). U kućanstvima se koristi tzv. Niskonaponska mreža od 230 Volti.

U kućnim električnim instalacijama se razlikuje slaba struja (telefon, zvono, portafon i sl.) i jaka struja ( struja za potrebe kućanstva) Uređaji slabe struje služe u širem smislu za posredovanje informacija/vijsti.Pri tome se ti uređaji moraju montirati prostorno odvojeno od uređaja jake struje.

Instalacije jake struje:

Preko glavnog voda se struja vodi do brojila, odatle do razdjelnika strujnih krugova i konačno do pojedinačnih potrošača( jedno- ili trofazni priključak). Zaštitni kabel je uzemljen preko sabirnice za izjednačenje potencijala. U manjim obiteljskim kućama je brojilo montirano u odgovarajućem podrumskom prostoru, u prostou s kućnim priključcima, hodniku itd. U kućama sa više stanova su brojila obično centralno smještena u prostore za kućne priključke ili ( ukoliko je to potrebno) u prostor za brojila.

Kako bi se osigurala dovoljna opskrba električnom energijom, arhitekti i elektro-projektanti moraju uzeti u obzir sljedeće:

• Položaj kućnog priključka, brojila, razdjelnika strujnih krugova • Broj strujnih krugova • Broj i položaj utičnica, prekidača za svjetlo, izvode za rasvjetu, uređaje slabe struje

Nakon što su osigurana brojila, razdjelnik strujnih krugova raspoređuje struju u cjelom stanu u pojedine strujne krugove. Razdjelnik mora biti opremljen rezervnim mjestima, kako bi se prilikom naknadnih izmjena osiguralo dovoljno mjesta za osigurače. Potreban broj utičnica i strujnih krugova za rasvjetu utvrđen je prema europskim normama.

Tako je primjerice za stan od 45 do 55 m2 predviđeno, već prema opremi oko 3 do 4 strujna kruga. Za specijalne prostorije kao npr. bazen, podrum, prostoriju za grijanje, garažu itd. instaliraju se vlastiti strujni krugovi.

Veliki kućanski aparati kao štednjak, perilica rublja , bojler ili sušilica rublja zahtijevaju također zasebne strujne krugove. Kako bi se kasnije mogli instalirati dodatni kućanski aparati potrebno je planirati rezervne strujne krugove. Zato se u prostorijama polažu prazne cijevi od razdjelnika strujnih krugova do praznih utičnica.

U pravilu se u stambenim zgradama visine ca.30 cm postavljaju preko poda kružni vodovi ( oko otvora), odakle vode zrakasti vodovi prema utičnicama i prekidačima. Vertikalno ili horizontalno polaganje kabela omogućuje kasnije na osnovu prekidača, izvoda za struju prepoznavanje rasporeda vodova.

Kako su kod vertikalnih elektroinstalacija instalacijska okna (grijanje, sanitarije) srodna, instalacije grijanja i sanitarija treba napraviti tako, da prazni vodovi odn. elektro-vodovi ne budu oštećeni prilikom varilačkih radova.

Već prilikom projektiranja treba voditi računa o instalaciji koja će izbjegavati nepotrebna polja. Prije svega u spavaćoj sobi ,tamo bi najmanje jedan zid, ali još bolje tri zida trebali biti bez instalacija. Pored tih zidova je najbolje smjestiti krevet. Slično vrijedi za spajanje kabela u dječijoj sobi, pri čemu “stupanj elektrifikacije” djece igra važnu ulogu.

Već prema broju “uređaja bez kojih se ne može” u spavaćoj ili dječjoj sobi mrežni isklop može omogućiti bolji izbor za postizanje životnog prostora bez polja.

Materijali