Ulaz za korisnike

Elementi stropa od opeke

|
Elementi stropa od opeke
 
Elementi stropa od opeke
Elementi stropa od opeke

Elementi stropa od opeke - Elementi od opeke imaju dužinu prostorije i širinu od 1 do 2,5 m. Koriste se pri gradnji obitlejskih kuća ili manjih industrijskih objekata. Pomoću elemenata se mogu prekrivati rasponi so svijetle širine od 7,3 metra. Osim toga nose opterećenja i do 5,0 kN po m2. Dizalicom se elementi podižu na oslonac zida. Potrošeno vrije i rad su vrlo mali: za polaganje komletnih elemenata stropa od opeke potrebna su Vam samo tri pomoćna radnika.Tako se površina od 100 m2 izradi za samo dva sata. Nisu potrebni skupi radovi postavljanja oplate, betoniranja i ukrućivanja., samo treba izliti fuge i prstenasta sidra. Odmah nakon toga je strop od elemenata opeke prohodan, gradnja se kože nastaviti bez problema. Kako nije potrebna uporaba skupih strojeva, troškovi gradnje se mogu značajno smanjiti.

Materijali